Noprop 98
Image default
Computers / Internet / Domain Names

Boeren zijn steeds vaker een energieproducent

Zonnepanelen worden op grote schaal toegepast. De grote voordelen trekken veel huishoudens aan, waardoor inmiddels ruim 1,5 miljoen huishoudens zijn voorzien van de panelen. Ten opzichte van vorig jaar, waar dit aantal net de 1 miljoen aantikte, is dit een indrukwekkende toename.

Ook boeren zien steeds meer voordelen in van de panelen. Uit de resultaten van een plaatsgevonden onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek, beter bekend onder de naam CBS, blijken steeds meer boeren en tuinders zich in te zetten als energieproducent.

Boeren als energieproducent

In Nederland wekten de boeren gezamenlijk dermate veel stroom op om ruim 125 huishoudens van de gewenste hoeveelheid stroom te voorzien. Ten opzichte van het jaar 2018 is dat, volgens de website Varkensbedrijf, een dubbele hoeveelheid.  

Zonnepanelen agrarische sector

Het opwekken van energie wordt gerealiseerd door zonnepanelen, die met name worden gemonteerd op daken van de stallen of op het land van de boer. Circa 1 op de 3 boeren beschikt over zonnepanelen, mede door opgestelde doelen: veel veehouders streven naar een energieneutraal bedrijf.

Jan Vogels, een hardwerkende boer uit Erp, werd geïnterviewd, waarin het onderwerp ‘energie opwekken’ centraal stond. De boer had in de afgelopen tijd 1140 zonnepanelen op het dak van zijn stallen geïnstalleerd. 60% van de opwekte stroom gebruikt Jan Vogels voor zin eigen bedrijf, de overige 40% levert hij terug aan het net en ontvangt daarvoor een vergoeding.

Energieneutraal in de toekomst

Om het energieneutrale bedrijf daadwerkelijk te kunnen realiseren, is boer Jan al druk bezig met verbeteringen. Zo heeft hij onder meer energiezuinige ventilatoren geplaatst die de lucht in de stallen zullen verversen. De warmtelampen voor de biggetjes verbruiken opmerkelijk veel stroom, waardoor de pv-systemen, oftewel zonnepanelen, een energieneutrale oplossing zijn om in deze situatie milieuvriendelijk te handelen.

http://economy.nl