Noprop98

Examenjaar en covid 19

Nu door de covid 19 crisis de examens vervallen zijn, zijn er veel leerlingen die in maart al weten dat ze geslaagd zijn. Het is een bijzonder jaar voor die leerlingen, zonder eindexamengala, zonder examenstunt en hoogstwaarschijnlijk zonder diploma uitreiking. Dat is even anders, en daar moet ook echt iets op gevonden worden. Dat kan via internet dat de diploma’s worden uitgereikt, of in groepen met grote afstand tot een ieder.

Om te compenseren stel ik een groter eindexamencadeau voor. De examenleerlingen hebben zoveel moeten missen dit schooljaar, allemaal ervaringen die er echt bijhoren om je middelbare school af te sluiten. Ikzelf heb als examencadeau van de school een powerbank gekregen, met het logo van de school erop. Hoewel printen op plastic met de beste inkjet printer best lastig en duur is, zou ik het toch niet genoeg vinden om op te boksen tegen alle gemiste ervaringen die de leerlingen hebben. Ik stel dus voor dat zij echt iets leuks en leerzaams krijgen om te compenseren voor alles wat zij moeten missen. Geef hen bijvoorbeeld een gratis feest in de zomer, dat ze wel een echt gala hebben waar ze heen kunnen gaan. Geef ze hun geld terug voor de examenbundels, waar ze begin dit jaar heel veel geld voor betaald hebben. En geef ze echt iets leuks mee. Ga goed nadenken, wat hebben studenten nodig. Want deze leerlingen hebben hun middelbare schooltijd nooit kunnen afsluiten. Als zij straks op de universiteit of de hoge school zitten, dan zitten zij nog helemaal in de middelbare school mind set. Daarnaast hebben zij dus nooit hun examens gemaakt. Hierdoor zullen ze erg stressen wanneer ze hun eerste tentamens moeten maken. Geef ze dus iets om dit verlies te compenseren, zodat zij hun middelbare schooltijd toch nog op een goede manier kunnen afsluiten.

https://coding.koenig-bauer.com/nl/