Noprop98

Het belang van gesteente

Als we aan stenen denken, denken we misschien aan de keramiek tegel die onze badkamers vullen, of aan de gebakken waaltjes die onze straten vullen. Of misschien wel aan de edelstenen die ons lichaam in de vorm van sierraden versieren en waar mensen zelfs emotionele waarde aan toekennen. Maar dat is niet de enige manier waarop gesteente van belang is in ons leven. Door gesteente weten we hoe de aarde er vroeger uit heeft gezien en komen we dus veel meer te weten over het bestaan van de aarde en indirect daardoor ook de mens!

Maar hoe gaat dat in zijn werking dan? Om dat te begrijpen, moet je eerst  weten wat er onder die laag gesteente dat ons land vormt, zit. Dat is namelijk een vloeibaar laag, van magma. Dit beweegt in circulaire vorm. Op sommige plekken komen die cirkels naar elkaar toe, op sommige plekken gaan die van elkaar af. De stenen laag die daarboven zit is magma dat is afgekoeld, door stijging in het aardoppervlak, of zelfs erboven in een  vulkaaneruptie. Dit vormt de aardbodem waarop wij leven. Maar dit is niet 1 geheel. Dit zijn allemaal aardplaten, die drijven op de laag magma. Die verschuiven dus mee met de bewegingen in de magma. Ze botsen dus tegen elkaar aan en drijven van elkaar weg. Hierdoor ontstaat vulkanisme, gebergte, aardbevingen en tsunami’s.

Maar hierdoor veranderd ook hoe de wereld eruit ziet. Want eerst was de aarde een grote bol van water. Door vulkaanuitbarstingen ontstondt een grote landmassa, oftewel alle werelddelen zoals we ze nu kennen. Die zaten toen nog aan elkaar. Door de magmabewegingen zijn die langzaam uit elkaar getrokken, tot de plek waar ze nu liggen. Hierdoor ontstonden veel gebergtes en vulkanen, maar ook diepzeetroggen. Door de ligging en het ontstaan van gesteente kunnen we veel meer zeggen over hoe oud de aarde is en hoe mensen die bevolkt hebben.

 

https://www.bricksandstones.nl/